Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach sklepu internetowego Symbiosis prowadzonego pod adresem: https://www.symbiosis.com.pl/ (dalej jako: „Sklep internetowy”), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Kto jest Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych?


Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel sklepu
Symbiosis - Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, BDO: 000027840 (dalej jako: „Administrator”).

Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?


W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być zbierane różnego rodzaju dane osobowe, w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Sklepu internetowego będziesz korzystać. Jeżeli złożysz u nas zamówienie bez rejestracji, pozyskamy Twoje dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia, tj. obowiązkowo imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, i numer telefonu, a dodatkowo dobrowolnie możesz podać również dane osoby lub firmy, na które chcesz aby została wystawiona faktura VAT (imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP, adres, numer telefonu).

Jeżeli zdecydujesz się na założenie konta klienta w Sklepie internetowym, będziesz musiał podać przy rejestracji swoje imię, nazwisko i adres e-mail, a dobrowolnie możesz podać również numer telefonu, płeć i datę urodzenia, co pozwoli nam lepiej dopasować wyświetlane Ci produkty do Twoich potrzeb. Możesz również skorzystać z funkcji logowania się za pośrednictwem konta Facebook lub Google. W razie zalogowania się za pośrednictwem konta Facebook Sklep internetowy automatycznie otrzyma Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz adresu e-mail przypisanego do Twojego konta w portalu Facebook. W razie wyboru logowania za pośrednictwem Google, otrzymamy Twoją nazwę użytkownika, ustawienia języka, zdjęcie profilowe i adres e-mail przypisany do konta Google.

Ponadto podczas wizyt w Sklepie internetowym w plikach protokołów rejestrowana jest aktywność użytkowników, to jest z jakich adresów użytkownicy trafili do Sklepu internetowego, jakie produkty były przez nich przeglądane, które z nich zostały dodane do koszyka oraz jakimi rodzajami odzieży lub markami interesuje się dany użytkownik. Dla celów analitycznych oraz aby móc usprawniać oferowane funkcjonalności i działalnie Sklepu internetowego zbierane są także różnego rodzaju dane techniczne, dotyczące informacji o urządzeniu z którego korzysta użytkownik (na przykład rodzaj urządzenia, przeglądarka, system operacyjny).

Rejestrujemy również wszelkie rozmowy prowadzone z klientami przez nasze Biuro Obsługi Klienta, niezależnie od wybranego przez Ciebie kanału komunikacji – wiadomości e-mail, kontaktu na czacie czy rozmowy telefonicznej z konsultantem. W trakcie takich rozmów mogą zostać dobrowolnie przez udostępnione przez Ciebie dodatkowe dane osobowe które przekażesz nam w trakcie rozmowy, a które nie zostały wymienione powyżej.

W JAKIM CELU, NA JAKICH ZASADACH I JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY?


Cel przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od rodzaju danych, które zbieramy. Możliwe cele, dla których dane są przetwarzane to:

 • realizacja Twojego zamówienia
 • realizacja usługi prowadzenia konta klienta
 • rozpatrywanie reklamacji oraz żądań wymiany lub zwrotów produktów

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest ich niezbędność dla prawidłowego wykonania umowy zawieranej na żądanie klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • wysyłka materiałów marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu klienta
 • poprawa jakości naszych usług poprzez udostępnianie ankiet satysfakcji

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest zgoda klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • prezentowanie reklam i ofert promocyjnych dostępnych w Sklepie internetowym
 • personalizacja i priorytetyzacja produktów wyświetlanych klientowi na stronie Sklepu internetowego
 • prowadzenie obsługi klienta
 • analiza preferencji zakupowych klientów i ich zachowania na stronie Sklepu internetowego
 • zapewnienie bezpiecznej, sprawnej i bezproblemowej możliwości korzystania z infrastruktury Sklepu internetowego

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza przepisów prawa podatkowego

Podstawą przetwarzania danych do tego celu jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju danych. Dopóki będziesz aktywnym klientem Sklepu internetowego lub będziesz posiadał u nas założone konto klienta, będziemy przechowywać zebrane dane. Jeżeli nie będziesz korzystał ze Sklepu internetowego, dane osobowe dotyczące dokonanych u nas zakupów będziemy przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Nie dotyczy to danych, których okres przechowywania może być inny ze względu na obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe czy księgowe.

Nagrania rozmów przeprowadzonych z Biurem Obsługi Klienta będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach sprzedawanych w sklepach Administratora. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Jeśli podasz nam dane osobowe takie jak: płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyrazisz zgodę na wysyłanie personalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb (profilowanie). Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie - w tym profilowanie - odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe są przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, tj. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Administrator będzie do tego prawnie zobowiązany.

Niektórzy z naszych partnerów mogą czasowo transferować Twoje dane na tereny krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie transfery odbywają się do państw, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, bądź pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 1 RODO..

DANE ANALITYCZNE I PLIKI COOKIES


Podczas odwiedzin w Sklepie internetowym na Twoje urządzenie wysyłane są przez nas i przechowywane w pamięci urządzenia pliki tekstowe, zwane plikami cookies. W plikach cookies przechowywane są informacje, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, jak również zbierają dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

Pliki cookies mogą mieć charakter plików tymczasowych, które usuwane są automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, jak też plików stałych które zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia na dłużej.

Z danych zawartych w plikach cookies korzystamy w następujących celach:

 • prawidłowej obsługa Sklepu internetowego i uproszczenie procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, zapamiętanie aktualnej zawartości koszyka, identyfikacja klienta);
 • działania reklamowe oraz marketingowe, także prowadzone przez współpracujące z nami sieci reklamowe; w tym dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji, zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć) oraz lokalizacyjnych;
 • tworzenie statystyk oglądalności Sklepu internetowego oraz zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowanie skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych;
 • integracji strony Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi;

Przy integracji Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi korzystamy z plików cookies lub innego rodzaju technologii monitorujących zachowanie użytkownika o zbliżonym charakterze. Narzędzia, które wykorzystujemy to:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • DoubleClick
 • Google Optimize
 • Google Sign-in
 • Google Tag Manager

Dostarczane przez Google LLC i podmioty powiązane z Google LLC, w tym w szczególności Google Ireland Limited (dalej łącznie jako: Google). Informacje na temat tego, w jaki sposób Google korzysta ze zgromadzonych danych i w jaki sposób możesz kontrolować to wykorzystywanie znajdziesz tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Aby zablokować korzystanie z Google Analytics możesz również skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 • Yandex Metrica

Dostarczane przez Yandex Oy i podmioty powiązane z Yandex Oy (dalej łącznie jako: „Yandex”). Informacje na temat przetwarzania danych przez Yandex znajdziesz tutaj: https://yandex.com/legal/confidential/. Aby zablokować gromadzenie przez Yandex danych, możesz skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

 • Hotjar

Dostarczane przez Hotjar Limited (dalej jako: „Hotjar”). Informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są dane gromadzone przez strony korzystające z usług Hotjar i w jaki sposób możesz wyłączyć zbieranie informacji przez Hotjar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

 • Facebook Pixel Matching
 • Logowanie przez Facebooka

Dostarczane przez Facebook Ireland Ltd. (dalej jako: „Facebook”). Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W przypadku wyżej wymienionych narzędzi Facebooka, gromadzenie w Sklepie internetowym danych przekazywanych do Facebooka odbywa się w ramach wspólnego administrowania danymi przez Administratora oraz Facebook. Zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami dotyczącą zakresów odpowiedzialności współadministratorów za wykonywanie obowiązków wynikających z RODO możesz znaleźć pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Jeżeli chcesz zarządzać sposobem, w jaki Facebook wykorzystuje dane z serwisów zewnętrznych dla wyświetlania reklam na portalu Facebook, kliknij w link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 • LaModa.pl

Dostarczane przez Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz wyłączyć lub ograniczyć możliwość zapisywania nowych plików cookies na Twojej przeglądarce przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. klikając w ten link: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/  i wybierając tam odpowiednią opcję.

 • Twitter Ads

Dostarczane przez Twitter International Company (dalej jako: „Twitter”).        Informacje na temat wykorzystywania danych przez Twitter znajdziesz tutaj: https://twitter.com/en/privacy. Jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób zarządzać sposobem wykorzystywania przez Twitter Twoich danych w celach reklamowych, wejdź tutaj: https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html.

 • Domodi

Dostarczane przez Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Domodi”). Informacje na temat przetwarzania danych przez Domodi znajdziesz pod adresem: https://domodi.pl/polityka-prywatnosci.

Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika urządzenia, jednak w określonych przypadkach – gdy zostaną powiązane z innymi danymi użytkownika które jednoznacznie identyfikują go jako osobę – mogą uzyskać status danych osobowych. Sklep internetowy nie dysponuje środkami ani danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnej osoby na podstawie plików cookies wykorzystywanych w ramach ww. narzędzi, jednak po przekazaniu ich do podmiotów oferujących te narzędzia mogą one zostać połączone z innymi danymi znajdującymi się u dostawców tych narzędzi, uzyskując w wyniku tego charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych będą w takich wypadkach dostawcy poszczególnych narzędzi.

Możesz zarządzać możliwością wykorzystania reklamy behawioralnej na Twoim urządzeniu między innymi za pośrednictwem strony: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w Sklepie internetowym znajdziesz tutaj.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?


Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami e-mailowo na adres sklep@symbiosis.com.pl, telefonicznie na numer telefonu 12 681 84 91 lub pocztą tradycyjną na adres: Marketing Investment Group S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków

BEZPIECZEŃSTWO


Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przesyłanych informacji przez osoby nieuprawnione. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje:
- pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne,
- środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
- środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego:


- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Marketing Investment Group S.A.
ul. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków


z dopiskiem: „Symbiosis”,

- na adres e-mail: sklep@symbiosis.com.pl,

- na nr tel.: 12 681 84 91


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest właściciel Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, BDO: 000027840 (dalej jako Administrator).
Dane kontaktowe:

Poczta tradycyjna:
Marketing Investment Group S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków

Poczta elektroniczna:
office@miggroup.com

Tel. Kontaktowy:
+48 12 681 84 01

Fax:
+48 12 681 84 00


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy:
pocztą tradycyjną:
Marketing Investment Group S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków

poczta elektroniczną:
odo@miggroup.com

Tel Kontaktowy
+48 785 680 116

Fax:
+48 12 681 84 00


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


Dane ‘NEWSLETTER’

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu dystrybucji informacji o produktach i akcjach promocyjnych Administratora tj. w celach marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do subskrypcji newslettera.


Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane osobowe pozyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania i ewentualnego dalszego kontaktu, zgodnie z udzieloną zgodą, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji/ odpowiedzi na przesłane zgłoszenie/pytanie.


Dane ‘KLIENCI E-SKLEPU’

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta zakupowego w sklepie internetowym będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, którego właścicielem jest Administrator oraz ewentualnego kontaktu dotyczącego złożonego zamówienia, czyli w celu realizacji umowy sprzedaży (zakupu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wypełnienia obowiązków prawno - skarbowych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w przypadku stosowanego monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do utworzenia konta klienta i realizacji zakupu.


Dane ‘KLIENCI SKLEPU STACJONARNEGO’

Pozyskane dane osobowe w związku z zakupami zrealizowanymi w sklepie stacjonarnym będą przetwarzane w celu wystawienia imiennego potwierdzenia dokonania zakupu, na podstawie umowy sprzedaży, której osoba, której dane dotyczą jest stroną, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a w konsekwencji tego także wypełnieniu obowiązków prawno skarbowych związanych z dokumentami księgowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji umowy i sporządzenia dokumentu potwierdzającego sprzedaż.


Dane ‘KLUBOWICZÓW’

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta klubowicza będą przetwarzane w celu przystąpienia do klubu oraz realizacji praw, wynikających z członkostwa w klubie, którego właścicielem jest Administrator, na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w klubie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rejestracji w klubie.


Dane ‘KONKURSY’

Dane osobowe pozyskane w związku z organizowanymi przez Administratora konkursami, przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia tego konkursu, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym konkursie. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe wykorzystywane będą w celu prawidłowej realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub w zakresie realizacji obowiązków prawno - skarbowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji umów i zachowania prawidłowej komunikacji stron, w przypadku danych osobowych osób wskazanych w zawieranych umowach, które nie są stronami tych umów. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.


DANE ‘OSOBY UPOWAŻNIONE”

Dane osobowe pozyskane od przedsiębiorców, będących franczyzobiorcami Administratora, w zakresie osób wykonujących dla nich pracę, zlecenie, etc., w celu umożliwienia dostępu do systemów i danych pozostających w zasobach Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, przetwarza się w zakresie danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te są również przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego, jaki ciąży na Administratorze w zakresie użytkowanych kas fiskalnych.


Dane ‘MONITORING’

Dane osobowe pozyskane w związku ze stosowanym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Dane ‘NAGRANIA ROZMÓW’

Dane osobowe w zakresie głosu przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub zawarcia umowy na odległość (zakup towaru), na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane pozyskane z nagrania rozmowy, są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta w zakresie dalszego przetwarzania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji odpowiedzi na zgłoszenie/udzielenia odpowiedzi/zawarcia i realizacji umowy poprzez połączenie telefoniczne. Dane z rozmów mogą być także wykorzystane do wewnętrznych celów Administratora, tj. szkolenia, weryfikacja jakości prowadzonych rozmów, cele statystyczne etc.


Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe udostępnione w dostarczanych aplikacjach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji toczących się procesów rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej zgody, których dotyczą aplikacje, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie tej samej przesłanki, do celów realizacji przyszłych rekrutacji, jeżeli została wyrażona taka odrębna zgoda. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nawiązania rozpatrzenia przesyłanych aplikacji.


Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe pracowników oraz osób wykonujących zlecanie/dzieło etc., przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz skarbowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej konkretnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. a) RODO) na ich przetwarzanie we wskazanym, podczas pozyskiwania tych danych, przez Administratora celu i zakresie. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w przypadku stosowanego monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa w oparciu o przesłankę zgody, udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze jako pracodawcy.


DANE ‘NADWACY BŁEDNIE PRZESŁANYCH PACZEK’

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu udokumentowania oświadczenia o zrzeczeniu się własności przesłanej paczki oraz wyrażenia zgody na jej zniszczenie, dla celów dowodowych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku konieczność nawiązania kontaktu oraz ewentualna ochrona przed roszczeniami.


DANE ‘POSTĘPOWANIA SĄDOWE’

W związku z toczącymi się postepowaniami sądowymi, egzekucyjnymi etc., których stroną jest Administrator, dane osobowe pozostałych uczestników w/w postepowań przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki uznań należy dochodzenie praw lub obronę przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


PRAWNIE UZUSADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku danych pozyskanych z wykorzystywanego monitoringu TV, marketing produktów i usług własnych w przypadku pozyskiwania danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów Administratora lub ochronę przed roszczeniami, dochodzenie praw Administratora w przypadku danych przetwarzanych w związku z toczącymi się postępowaniami. Nagrania rozmów zaś mogą zostać wykorzystane do celów szkoleniowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności świadczonych usług, ewentualnie celów statystycznych. Administrator posiada także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktowych czy też realizujących zawarte umowy, polegający na umożliwieniu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy stronami tych umów. Ponadto w zakresie danych osobowych, pozyskanych od swoich franczyzobiorców, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie nadania tym osobom stosownych upoważnień do przetwarzanych danych osobowych oraz zapewnienia rozliczalności działań podejmowanych na zbiorach danych. Administrator przetwarza także dane osobowe nadawców paczek, błędnie przesyłanych do niego, w celu ustalenia sposobu zwrotu lub utylizacji takiej paczki, co również uznać należy za prawnie uzasadniony interes.


ODBIORCY DANYCH

Podmioty przetwarzające:

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, takim podmiotom jak na przykład dostawcy usług: IT, marketingowych, analitycznych; kurierom, pośrednikom płatności etc. Podmioty te mogą przetwarzać dane zgodnie z zaleceniami Administratora, w celu i zakresie przez niego wskazanym. W przypadku udostępnieniu danych osobowych spółce JD Sports Fashion Plc (dalej jako JD), należącej do Grupy Przedsiębiorstw MIG, JD staje się odrębnym administratorem danych, samodzielnie decydując o celu i środkach przetwarzania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są tożsame z przedmiotowymi, udostępnionymi przez Marketing Investment Group S.A., poza danymi kontaktowymi i powołanego Inspektora Ochrony Danych.


Dane administratora JD:

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: customercare@global.jdsports.com Mając na uwadze, że JD jest podmiotem, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazywania danych osobowych poza obszar EOG. JD zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych jak również wykonywania odpowiednich praw jednostki, której dane dotyczą. JD zapewnia także odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, informacje o stosowanych środkach ochrony danych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z JD. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzje, w których uznała, iż odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia.


Facebook jako współadministrator:

Pozyskiwane dane w postaci informacji o aktywności użytkowników witryn internetowych Administratora mogą być przekazywane operatorom serwisów społecznościowych, które w dalszej kolejności są wykorzystywane w celu personalizacji i wyświetlenia odpowiedniej reklamy, która jest prezentowana także na stronach internetowych i w aplikacjach tych serwisów. W tym celu stosuje się popularne na rynku narzędzia internetowe. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w informacjach przekazywanych do portalu facebook.com, dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Administratora, Administrator i Facebook Ireland (dalej jako Facebook) wspólnie określają środki i cele tego przetwarzania, w związku z czym są Współadministratorami, zgodnie z art. 26 RODO. Informacje Facebook wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a) i b) RODO można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.


Dane ‘NEWSLETTER’

Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania newslettera, wydłużony o czas realizacji złożonego żądania w powyższym zakresie, max. do 30 dni. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zakończenia kontaktu. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KLIENCI E-SKLEPU’

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji usunięcia konta klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, max. do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z dokonanych historycznie zakupów. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KLIENCI SKLEPU STACJONARNEGO’

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji rezygnacji z karty stałego klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, max. do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z dokonanymi zakupami. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe w postaci wizerunku, pozyskane ze skowanego monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy.


DANE ‘KLUBOWICZÓW’

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody i rezygnacji z uczestnictwa w klubie. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KONKURSY’

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia konkursu, maksymalnie do 30 dni po ogłoszeniu jego wyników. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania umowy współpracy, a dalej w ograniczonym zakresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w tego tytułu. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


DANE ‘OSOBY UPOWAŻNIONE”

Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia umowy franczyzowej oraz po upływie późniejszego okresu przedawnienia mogących wystąpić z tego tytułu ewentualnych roszczeń (3 lata).


Dane ‘MONITORING’

Dane przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.


Dane ‘NAGRANIA ROZMÓW’

Dane przechowywane przez okres do 6 miesięcy.


Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym wzięła udział osoba, której dane dotyczą (maksymalnie do 4 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji przez okres roku od dnia wyrażenia takiej zgody.


Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe przechowywane są przez czas wskazany w przepisach z zakresu prawa pracy, maksymalnie przez okres 10 lat.


DANE ‘NADWACY BŁEDNIE PRZESŁANYCH PACZEK’

Dane będą przechowywane do czasu zwrotu błędnie przesłanej paczki lub upływu przedawnienia roszczeń, przez okres 3 lat.


DANE ‘POSTĘPOWANIA SĄDOWE’

Dane osobowe uczestników prowadzonych postepowań przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, wyczerpujące wszelkie roszczenia.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


PROFILOWANIE

W celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, Administrator stosuje profilowanie. Dane podlegające profilowaniu to m.in. płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia, które służą do selekcji przesyłanych informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb. Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe.

[script]$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1744_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1744_0').removeAttr('required');}});});[/script]